blog future-fit | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners

Future Fit: de loop van de loopbaan

Vanuit diverse opdrachtgevers kregen wij steeds meer vragen over een nieuw fenomeen: wat te doen met mensen van wie de organisatie vermoedt dat zij over 1 à 2 jaar zullen uitfaseren? De afgelopen jaren hebben wij veel onderzoek hiernaar gedaan.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een nieuwe vorm van dienstverlening:

Future Fit: de loop van de loopbaan

Onze visie is dat een loopbaan nooit lineair stijl omhoog gaat. Er zijn pieken en dalen. In veel gevallen ontstaan momenten dat beide partijen (werkgever/werknemer) wat ‘op elkaar uitgekeken raken’. Dit proces kent diverse oorzaken. Nieuw management (‘ander behang’), nieuwe spelregels (ander business model), nieuwe spelers (andere concurrentieverhoudingen). Er ontstaat een groeiend gat tussen het salaris van deze medewerkers en de waarde die zij in de toekomst voor de organisatie hebben. Soms weet de een het eerder dan de ander, maar bijna altijd zijn de verwachtingen van en naar elkaar gelijk. Je moet in zo’n fase in actie komen. Wat ga je als werknemer doen om straks een eigen koers te varen? Wat bied je als werkgever aan als hulp? Samen met LTP Business Psychologists ontwikkelden wij voor beide partijen het Future Fit programma. Nu aan de slag gaan om straks goede keuzes te maken. Het programma kent een doorlooptijd van circa 10-12 weken en omvat een speciaal hiervoor ontwikkeld assessment, waarna uiteindelijk een Persoonlijk Carrière Plan ontstaat: een actieplan om gericht te werken aan nieuwe stappen in de loopbaan.

Het denken in de loop van de loopbaan leert dat het onderscheid vast of interim niet meer zo strak is als 10 jaar geleden. De opdrachtgever van vandaag is de interim manager van morgen die de werknemer van overmorgen kan zijn. Rolwisselingen, die van buitenaf voorspelbaar zijn, maar voor betrokkenen zelf soms als een verrassing komen. Denken in de loop van de loopbaan betekent dat andere verdienpatronen aanwezig kunnen zijn, andere elementen relevant worden en andere kwalificaties noodzakelijk zijn. Moet je, als voorbeeld, ondernemer zijn om zelfstandig op de arbeidsmarkt te kunnen opereren? Zeker, het helpt, maar is geen voorwaarde. Of moet je om te kunnen starten als zelfstandige, een eigen vermogen hebben om minimaal een halfjaar te kunnen overbruggen? Denken vanuit Future Fit leert dat er altijd kansen zijn en komen. Maar ook dat realiteit en fictie twee totaal andere zaken zijn.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.