Familiebedrijven.

Schaekel & Partners staat voor kwalitatieve matches en het borgen van de integratie van de nieuwe medewerker. De unieke dynamiek binnen het familiebedrijf vraagt om extra aandacht bij de start. Schaekel & Partners heeft hier de kennis en expertise voor in huis om opdrachtgevers optimaal te kunnen begeleiden.

Het Nederlandse familiebedrijf vormt de basis van de Nederlandse economie. In Nederland werken 4,3 miljoen mensen in een familiebedrijf. Samen zorgen de familiebedrijven voor 49% van de werkgelegenheid en voor 53% van het BBP. Familiebedrijven kenmerken zich door ondernemerschap, oog voor continuïteit en doorzettingsvermogen. En wanneer de organisatie groeit, ontstaat er behoefte aan kennis en ervaring van buitenaf. Familiebedrijven hebben vaak een specifieke, wat gesloten bedrijfscultuur en dat vraagt om een zorgvuldig proces bij het werven van de juiste externe professional.

Expertise

Schaekel & Partners biedt deze expertise, zowel richting de opdrachtgever als de kandidaten. Bij een opdracht voor een interim positie volgt een aanpak die start met kennismaking en een gedegen analyse van de onderneming, familie en bedrijfscultuur. In overleg met de opdrachtgever wordt constructief en kritisch meegedacht met het functieprofiel van de gewenste medewerker en de inrichting van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en mandaat. Onboarding wordt uitvoerig voorbereid en kan, indien gewenst, worden begeleid.

Richting kandidaten biedt Schaekel & Partners intensieve begeleiding gedurende het proces, niet alleen gericht op profiel en functie-inhoud, maar vooral ook op de familiebanden en bedrijfscultuur.

In dit specifieke segment heeft Judith Peeters veel ervaring. Als business coach heeft zij verschillende familiebedrijven begeleid bij grote veranderprocessen, met een sterke focus op interpersoonlijke dynamiek en bedrijfscultuur. In combinatie met haar basis als psycholoog en ervaring binnen de wereld van recruitment, is zij een sterke professional om dergelijke trajecten te begeleiden.

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.