Externe CIO voor familiebedrijven

Externe CIO voor familiebedrijven

In het recent verschenen onderzoek van BDO Advisory naar externe directieleden in familiebedrijven wordt een aantal redenen gegeven waarom familiebedrijven, meer dan voorheen, naar managers van buiten de familie kijken:

  • Tekort aan passende opvolgers binnen de familie
  • Ontbreken van specifieke competenties en ervaring
  • Verdere professionalisering van het bedrijf (minder beslissen op basis van emotie)

Aanjager van de toegenomen focus op externe managers is vaak het hoge tempo van veranderingen in de markt waardoor het familiebedrijf structurele aanpassingen moet doen. Ook gaan steeds meer familiebedrijven over tot het aanstellen van een Raad van Advies, die vaker wijzen op de noodzaak van een externe manager.

Vanuit onze dagelijkse praktijk zien wij dat een externe CIO hoog op het lijstje van noodzakelijke toevoegingen staat. Digitalisering en innovatie zijn immers nodig om ambities waar te kunnen maken en continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Echter, de ontwikkelingen op dit gebied kennen een hoog tempo en in de familie ontbreekt het regelmatig aan hoogwaardige kennis van het IT-speelveld. De stap naar een externe CIO wordt desondanks vaak (nog) niet gezet.

Koudwatervrees zal zeker een rol spelen en dat is begrijpelijk. In algemene zin is het voor een familiebedrijf al lastiger een extern directielid aan te trekken (zie het BDO-onderzoek), maar een externe CIO werpt extra barrières op. Waarom? Culture fit, loyaliteit en afwijkend loopbaanperspectief zijn elementen die zwaar wegen bij de selectie. Daarnaast is de beschikbaarheid van CIO’s die passen binnen een familiebedrijf, beperkt.

Essentieel bij het succesvol werven van een externe CIO voor een familiebedrijf is het besef dat het eigen netwerk wellicht niet toereikend is. De stap om bureau hierbij in te schakelen voelt tegennatuurlijk voor een familiebedrijf, maar blijkt toch waardevol te zijn, merken wij. Wel is het van belang een bureau in de arm te nemen dat enerzijds de dynamiek van het familiebedrijf kent en daarnaast een specifieke profilering heeft in de markt waar zich potentieel passende kandidaten bevinden.

Schaekel & Partners deelt haar ervaring en kennis op dit gebied graag. Zowel met familiebedrijven als met potentiële kandidaten. Judith Peeters is hiervoor uw aanspreekpunt. Hij heeft de afgelopen jaren een relevant netwerk opgebouwd in de wereld van familiebedrijven, is zelf ondernemer en kent het speelveld als geen ander.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.