nieuwe profesionals

De nieuwe professional: 3 eisen om te overleven

Door Charles de Monchy, Schaekel & Partners

Voor mij staat als een paal boven water dat de markt voor hoogopgeleide professionals en leidinggevenden competitiever zal zijn dan nooit tevoren. Het is een vereiste geworden jezelf op een radicaal andere manier te profileren. Een aantal trends geeft daarvoor aanleiding.

Van Landbouw naar Industrie naar Dienstverlening naar…?

In de eerste plaats zal dienstverlening (financiële instellingen, overheid, zorg) niet langer de grote banenmotor zijn die zij de afgelopen decennia geweest is. Door toenemende automatisering is er simpelweg minder arbeidskracht nodig. Het aantal banen dat is verdwenen, loopt in de duizenden en zet zich door. Juist die sectoren verschaften veel managementfuncties.

Deprofessional in-the-box

Deze trend wordt versterkt door de opkomst van Artificial Intelligence (AI). Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gedeeltelijk overbodig worden van een jurist of het beoordelen van jaarcijfers door een computer in plaats van door een accountant. Of de medische diagnose van een ziekte. Nu al wordt druk geëxperimenteerd en in sommige gevallen al succesvol gebruik gemaakt van AI. De manager als ‘brug’ tussen directie en werkvloer is al eerder vervangen door nieuwe communicatie- en informatievormen.

Attach your star to other stars

Ten slotte is er een verandering waarneembaar naar tijdelijke verbanden, waarbij Generation Y werkt vanuit de gedachte van werken in netwerken. Voorwaarde is wel dat elke persoon in dat netwerk zijn of haar eigen duidelijke toegevoegde waarde heeft. Attach your star to other stars is daarbij de gedachte.

Ook besturing (management) zal met deze trends mee veranderen. Van taak- of resultaatgedreven naar verbinden van innovatieve dienstverleners: de manager als ‘platform provider’. Van permanent naar steeds meer projectmatig. ING zet daar al de eerste stappen met haar ‘client squads’ als goed voorbeeld.

Wat betekent dit voor de professional/manager/bedrijfskundige van vandaag? Ik ben benieuwd naar andermans inzichten hierover, maar zie zelf de volgende consequenties.

  1. If you can’t beat IT, use IT
    Affiniteit met en gebruik van IT-middelen, met name AI. Degene die IT naar zijn hand weet te zetten, zal productiever en effectiever zijn dan zijn omgeving.
  2. Management naar omstandigheid (management by circumstance)
    Extreme differentiatie naar aard en omstandigheid in aanvulling op marktkennis en inhoudelijke vakkundigheid. Bijvoorbeeld turnaround-, start-up- of groei-manager.
  3. Rolbewust in plaats van autoriteitsbewust
    Verticale en horizontale beweeglijkheid. De bestuurder is een rol in het netwerk en niet meer altijd de belangrijkste. De positie is ondergeschikt aan de waarde die toegevoegd kan worden.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.