De loopbaan van de consultant

De loopbaan van … de consultant

De 10 signalen die aangeven dat het tijd is voor een next step als consultant
Wij spreken regelmatig consultants die toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan. Op basis daarvan hebben wij een top 10 gemaakt van signalen die wij destilleerden uit deze gesprekken. Wanneer 6 van de 10 signalen dagelijks irritatie opwekken, wordt het naar onze mening tijd om je te oriënteren op een stap naar de andere kant van de tafel

  1. Reistijd. Opdrachten komen en gaan bij meerdere opdrachtgevers die dikwijls op andere, soms afwijkende, locaties gevestigd zijn. Je bent inzetbaar door heel Nederland en daarbuiten en je hebt veel last van fileproblematiek.
  2. Meerdere opdrachten tegelijk bij meerdere opdrachtgevers. Je ervaart te weinig focus op specifieke organisatie of thema.
  3. Interne rompslomp. Je moet veel aandacht besteden aan interne processen en procedures.
  4. Opleidingen. Er zijn te weinig opleidingsmogelijkheden, deze zijn niet adequaat genoeg of er is te weinig tijd voor.
  5. Commerciële druk. De focus ligt op uren maken, aan het werk blijven en facturabel zijn.
  6. Methoden en technieken. De methodische kant overheerst, minder het pragmatische en menselijke ervan.
  7. Eindresultaat. Je hebt sterke behoefte om ook na implementatie te zien en te ervaren wat de effecten zijn.
  8. Relaties met opdrachtgevers. Zij komen en gaan, gewenst en ongewenst. Er is nauwelijks ruimte voor meer diepgang van de relatie.
  9. Verloop. Je hebt steeds nieuwe gezichten om je heen als gevolg van hoog verloop van collega’s.
  10. Carrièremogelijkheden. Consultants kennen een min of meer voorspelbaar patroon in hun carrière (junior, senior, partner). Andere rollen en posities liggen minder voor de hand.

Carrièrecyclus
Herken je een aantal signalen? Dan is het wellicht tijd om in actie te komen. Niet over een nacht ijs. Denk goed na over je motivatie (dit niet, maar wat dan wel), over wat jou echt boeit en wat je voor de ander kunt betekenen. Weet ook dat keuzes in een loopbaan niet definitief zijn. Keuze voor het een (bijvoorbeeld interim management), sluit het ander (vast) in de toekomst niet uit. Zie je carrière als een levenscyclus.

Van consultancy en interim naar lijnfunctie
Graag delen wij de ervaringen van Siebren van der Kooij. Ooit als consultant in dienst bij een beursgenoteerd, internationaal IT consultancy bedrijf. Daarna maakte hij de stap naar zelfstandig interim manager en sinds kort is vervult hij een lijnmanagementpositie in vaste dienst.

“Nooit had ik kunnen vermoeden, bij mijn start als consultant bij een gevestigd IT consultancy bedrijf, dat dit het begin zou zijn van een cyclus, mijn lifecycle als interim manager”, aldus Siebren van der Kooij.

Lente was het, een fris en nieuw startpunt. Volop gedreven door het willen werken in een team met de beste professionals en in wisselende opdrachten. Werk genoeg, vanaf dag één ingezet. Soms meerdere opdrachten tegelijk. Het interim management bureau van het bedrijf is betrokken bij acquisitie en inzet en we kijken waar we elkaar kunnen versterken. Een tijd van leren, successen boeken en plezier maken met je collega interim managers en consultants.

Zomer: Met het aanbreken van de financiële crisis veranderde veel. De opdrachtenstroom droogde op, het bedrijf slankte noodzakelijk af. De focus werd verlegd naar inzetbaarheid. Het managen van Excels prevaleerde boven het managen van strategie, mensen en teams. Hoewel mijn opdrachten continueerden, verbleekte de meerwaarde van het bedrijf. Voor mij het startpunt van een transformatie. Ik nam afscheid van het bedrijf en startte als zelfstandig ondernemer. Een keuze die mijn kijk op werk en het omgaan met kansen blijvend en ten goede heeft veranderd.

Met mij maakte kort daarop het interim bureau dezelfde stap en werd Schaekel & Partners. We continueerden onze relatie. Beide in een nieuwe setting, maar met behoud van belangrijke waarden; het fundament voor onze relatie.

Herfst. Een negatieve associatie ligt op de loer, maar het tegendeel is waar. De rode draad in deze fase is de stap naar een senior positie in de lijn. Een vast dienstverband ditmaal. Ai, ai, waarom zou ik dit willen? Kan ik afscheid nemen van de zaken die ondernemerschap biedt? Twijfel alom.

Schaekel & Partners was voor mij een sparring partner om de overwegingen bij deze stap inzichtelijker te krijgen. Onze relatie verdiepte. Mijn conclusie? De stap naar de lijn is voor mij óók invulling van ondernemerschap; regie nemen over je koers. Ik start met een concreet doel en een duidelijke pad waar deze stap invulling aan geeft.

Winter, een volgende fase, is voor mij een vergezicht waarvan de contouren nog geschetst moeten worden. Betekent winter voor mij een vervolgstap naar een nieuwe senior positie? Of ga ik als interim manager zwaardere interim opdrachten oppakken. “Schaekel & Partners en ik houden elkaar in het oog, want ook in een volgende fase hebben we elkaar wat te bieden.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.