schaekel en partners blog cio

CIO’s over de stap van IT-Manager naar Chief Information Officer

Veel IT-managers komen op een punt in hun carrière waarop zij denken: “Wil ik CIO worden en hoe maak ik die stap?” Welke leeftijd moet je hebben, welke hobbels kom je tegen, welke opleiding dien je te hebben afgerond? Deze stappen zijn geen wetenschap, geen harde feiten, maar lessons learned uit de dagelijkse praktijk. Uit de vele gesprekken die wij hebben gevoerd met CIO’s in wording zien wij trends in de stappen die zij hebben doorlopen voordat zij CIO zijn geworden.
Graag delen wij deze 10 lessons learned.

  1. Creëer een sterk netwerk om je heen. Zowel in- als extern. Beperk je daarin niet tot het vertrouwde en bekende, laat juist ook ‘bonte vogels’ toe. Besteed hier een dagdeel per week aan.
  2. Volg opleidingen. Liefst ook buiten het vakgebied. CIO’s denken breder dan sec ICT.
  3. Ontwikkel een eigen visie, volg geen trend. Vermijd modewoorden of loze kreten.
   Bezie vanuit de technologie hoe bedrijfsprocessen kunnen worden verbeterd. Sterker nog: kijk scherp naar welke technologische ontwikkelingen eraan gaan komen en hoe deze van invloed zijn op de organisatie.
  4. Denk in mensen, niet in systemen. Veel ICT’ers zijn minder in mensen en meer in technologie geïnteresseerd. Een CIO richt zich op de mens en kijkt waar zijn/haar kansen liggen.
  5. Laat je ego thuis. Het gaat niet om jou. Jouw rol is dienend.
  6. Wissel van tijd tot tijd van werkgever of opdrachtgever. Bij voorkeur in andere branches. Voorspelbare carrières zijn passé.
  7. Denk autonoom, vanuit kracht. De organisatie waarin je werkt, is een tijdelijk gegeven, zelfs als je blijft tot aan je pensioen. CIO’s zijn onafhankelijk in denken. Je aanpassen kan altijd nog.
  8. Communiceer excellent. In woord en geschrift. Het moet voor anderen inspirerend zijn om met je te werken. Indien nodig: volg een training.
  9. Laat je zien. Onderzoek, schrijf, publiceer, spreek op seminars, streef naar woordvoerderschap; in- en extern.
  10. Presteer en haal je doelen.

Wat vinden CIO’s van deze 10 lessons learned. Herkennen zij deze?

Stella Kuin | Manager CoE Architectuur en Strategie & Innovatie bij Nederlandse Spoorwegen

“Denk autonoom spreekt mij het meest aan. Dit is overigens lang niet in alle omgevingen effectief. Dat betekent dat de omgeving, bedrijfstak en bedrijfscultuur ook zeer bepalend zijn voor het succesvol zijn als CIO in relatie tot de eigen competenties.
Daarnaast: Denk, voel en acteer vanuit klantperspectief – van buiten naar binnen. Zeker daar waar technisch georiënteerde vraagstukken op het bord van de CIO liggen, het om grote investeringen gaat, is het van belang om ook deze technische aspecten in het perspectief van de klant te plaatsen.
Enerzijds omdat het voor afwegingen, waaronder de business case, cruciaal is wat de investering en ontwikkeling betekent voor de klant. Anderzijds om in business taal op C-level de ontwikkelingen te kunnen positioneren vanuit de bijdrage aan de producten en diensten voor de klant. Dit draagt daadwerkelijk bij aan begrip en daarmee de samenwerking.”

Bert Voorbraak | Directeur IV bij UWV divisie Gegevensdiensten

“Mijn belangrijkste les is het vermogen om de verbinding te maken tussen de collega’s in het primaire proces van het bedrijf en de ICT’ers die dit proces ondersteunen. Het is niet altijd de gemakkelijkste brug om te slaan. Taalproblemen en begripsverwarring liggen op de loer. Soms staat er inherent wat spanning op de relatie. Om een voorbeeld te geven: in de zomermaanden en tijdens de kerstperiode staat het onderwijs grotendeels op een lager pitje – mooi moment voor ICT om grote veranderingen of groot onderhoud door te voeren zonder het primaire proces te zeer te storen – maar de ICT’ers willen in diezelfde periode toch ook vakantie. Het vermogen om het ultieme gezamenlijke doel (optimaal ondersteunen van docenten en studenten) voorop te stellen, de ICT’ers te overtuigen dat dit echt nodig is en de medewerkers uit het primaire proces uit te leggen dat juist die ICT’ers in die periode voor hen hard aan het werk zijn. Als je dat voor elkaar krijgt, bouw je een echt solide organisatie met veel begrip en waardering voor elkaar.”

Paul Walter | Head of Digital Strategy & Technology Innovation bij Port of Rotterdam

“Een herkenbare lijst die laat zien dat competenties nog zwaarder wegen dan technische inhoud.  Vanuit mijn ervaring wil ik een aanvulling maken op de lijst van 10 lessen: laat zien dat je stapsgewijs kan bouwen aan een transformatie die bedrijfsbreed beklijft. Daarnaast is de les over de benodigde eigen visie voor mij nog sterker: technologie is inmiddels voor steeds meer bedrijven maatgevend voor het succes van morgen. Een CIO is hier dagelijks mee bezig en doet mijns inziens een onderneming tekort als de business opportunities die nieuwe technieken bieden, niet worden gebruikt om een concurrentievoorsprong te creëren. Vandaag de dag zijn dat bijvoorbeeld de data gedreven organisatie, AI, VR, Blockchain en de Platform economie; morgen zijn het weer andere. Als je daarbij ook goed gevoel hebt voor de organisatie en de mensen, en deze je de echte kansen en risico’s toevertrouwen, dan ben je goed op weg.”

Richard Oerlemans | CIO / Directeur Dienst IT bij Fontys Hogescholen

“Wat ik in het rijtje mis (en vanuit een intern perspectief alleen in punt 3 wordt benoemd) is het externe perspectief. Ontwikkel een eigen visie vanuit het doorgronden van de bedoeling van de organisatie over de transformatie-opgave: kijk scherp naar wat digitalisering en technologische ontwikkelingen betekenen voor de klanten, partners en business model van de organisatie.
Op welke wijze gaat dit de behoeften van (nieuwe) klanten beïnvloeden en hoe kan de organisatie daarop blijven inspelen. Initieer acties om samen met anderen uit je interne en externe netwerk te leren en te ontdekken hoe op die veranderingen in te spelen.”

Gerko Baarslag | Global CIO bij Fugro en Lid Toezichtsraad BIT

“Ik herken deze lessen zeker. Zelf heb ik Sociologie gestudeerd. Ik ben ervan overtuigd dat het onderscheidend vermogen van de IT-organisatie in de kwaliteit van de medewerkers zit. De kwaliteit van de medewerkers maakt het verschil of een digitale transformatie succesvol is of niet. De CIO zelf moet een visionair zijn die stakeholders op alle niveaus moet meekrijgen in de transformatie: hij of zij moet de laatste ontwikkelingen (zoals IoT, Big Data, AI, Cloud Block Chain) vertalen naar haalbare oplossingen die passen binnen de bedrijfsstrategie. Dat vereist vooral visie, leiderschap, overtuigingskracht, tact en doorzettingsvermogen. Daarvoor heb je geen Informatica opleiding nodig.
Mijn belangrijkste lessons learned: zorg dat je constant blijft schakelen en communiceren op alle niveaus in de organisatie: van RvC tot de IT’ers op de helpdesk.”

Dennis Raijmakers | Directeur Informatiemanagement bij TU/e

“Als directeur informatiemanagement vertegenwoordig ik de business en borg het organisatiebelang. Het is hierin belangrijk om een helikopterview te hanteren en afdelings- en organisatiebelangen in evenwicht te brengen. Grote uitdaging is om de informatievoorziening aan te laten sluiten op de langere-termijnstrategie van de organisatie. Creëren van draagvlak, overleg en verbinding zijn hiervoor noodzakelijk, evenals het organiseren van een passende Governance. Om een goede sparring partner te zijn voor de business is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van alle relevante ontwikkelingen, zoals beleidsontwikkelingen, technologische – en marktontwikkelingen. Om de verbinding tussen business en ICT te kunnen organiseren, is het belangrijk om beide ‘talen’ te beheersen. Visie, verbinding, inspiratie en enthousiasme zijn voor mij kernwoorden voor een succesvolle invulling!”

Eric den Oudsten | CIO bij Quadraam

“Mooi en herkenbaar om het overzicht lessons learned te lezen. Laat je zien: onderzoek, schrijf, publiceer, spreek op seminars, streef naar woordvoerderschap is en blijft voor mij een belangrijk streven. Dit is echter niet altijd eenvoudig om in de praktijk te brengen. Toch heb ik het vrij recent aangedurfd om mijn mening (als interim manager) te verkondigen (interview journalist) in een vakblad over Informatiemanagement binnen het Onderwijs.
Wissel van tijd tot tijd van werkgever of opdrachtgever (interim), bij voorkeur in andere branches, is zeer herkenbaar. Wisseling geeft mij veel energie en nieuwe inzichten. De kennis en ervaring die ik op die manier opdoe, is weer erg interessant voor (potentiele) opdrachtgevers. Overigens is er recent een discussie gestart (FD) over de oudere werknemer die beter op zijn of haar positie kan blijven. Persoonlijk merk ik een te comfortabel gevoel indien ik ‘lang’ bij een werkgever/opdrachtgever zit (langer dan 2,5 jaar). Energie en alertheid verdwijnen. Gevoel van toegevoegde waarde willen en kunnen brengen, ebt weg.
Voor mij is een lesson learned om tijdig zelf advies en/of coaching te vragen. Advies, indien ik iets niet weet of beheers. En coaching als ik merk dat er vraagstukken zijn die steeds terugkomen en die mij belemmeren om optimaal te kunnen presteren.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.