Patrick Jansen | Benoeming ONVZ | Schaekel & Partners

Manager Data & Online bij ONVZ – Patrick Jansen

ONVZ benoemt Patrick Jansen tot Manager Data & Online.

Patrick Jansen start op 1 mei 2022 bij ONVZ. ONVZ is een landelijk opererende zorgverzekeraar, zonder winstoogmerk. Zij zorgt voor haar klanten door hen te helpen en te inspireren bij een goed en gezond leven. In de positie van Manager Data & Online zal Patrick vanuit HR-perspectief leiding geven aan een tweetal teams die in-house software ontwikkelen op het gebied van data en online klantbediening. Hij wordt onder meer verantwoordelijk voor de vakontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, helpt hen bij hun loopbaanontwikkeling en zet in op hun talenten. De Manager Data & Online is lid van het managementteam van het cluster Datacare.

Hiervoor werkte Patrick bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (eerder: IFV) als Manager Informatie & Dataservices. Ook werkte hij lange tijd als manager en consultant bij Capgemini Consulting.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.