Nicole Kaupmann | benoeming | ONVZ | Schaekel & Partners

Operations Lead Zorg bij ONVZ – Nicole Kaupmann

ONVZ benoemt Nicole Kaupmann tot Operations Lead Zorg

Nicole Kaupmann start op 1 september 2021 bij ONVZ. ONVZ is een landelijk opererende zorgverzekeraar, zonder winstoogmerk. Zij zorgt voor haar klanten door hen te helpen en te inspireren bij een goed en gezond leven. In de rol van Operations Lead Zorg wordt Nicole verantwoordelijk voor de functionele aansturing van clusterbrede operationele processen. Samen met de teamleiders gaat zij zorgen voor de uitvoering van het operations plan Zorg. Daarnaast zal zij een van de teams aansturen.

Hiervoor werkte Nicole in (project)managementposities bij Equipe Zorgbedrijven en Bergman Clinics. In het begin van haar loopbaan was zij een aantal jaar als consultant actief in diverse zorgorganisaties.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.