Monique Niers | Benoemingen | Monuta | Schaekel & Partners

Landelijk Operationeel Manager bij Monuta – Monique Niers

Monuta benoemt Monique Niers tot landelijk Operationeel Manager Uitvaartzorg

Per 3 oktober 2022 start Monique Niers als landelijk Operationeel Manager Uitvaartzorg bij Monuta. Monuta is een van de grotere spelers in de uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen, opgericht in 1923 en gevestigd in Apeldoorn. Monuta bevindt zich in een dynamische uitvaartmarkt waarin zij de komende jaren wil groeien en zich verder wil onderscheiden. De Operationeel Manager Uitvaartzorg speelt een belangrijke rol in het realiseren van deze ambitie. In deze functie is Monique verantwoordelijk voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, voor een optimale klantbeleving (9+) in combinatie met een optimale bezettingsgraad van de panden en de optimale inzet van mensen en middelen. Zij geeft leiding aan de operationeel managers in de regio (4), aan de manager Begraafplaatsen & Crematoria en aan de teammanager Service Centrum Uitvaarten / Repatriëringen. Het totale team heeft een omvang van ruim 200 medewerkers.

Monique werkte tot voor kort bij de Nationale Politie als Sectorhoofd Facilitaire Services. Zij startte haar loopbaan bij de KLM waar zij diverse managementposities bekleedde. Geruime tijd heeft zij gewerkt in de facilitaire sector (o.a. Facilicom, Heyday en Compass Group) waar zij diverse seniore posities vervulde.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Nieuwe vacature: