Marc Schipper | Benoeming Waterschap Drents Overijsselse Delta | Schaekel & Partners

Teammanager IT Infrastructuur bij Waterschap Drents Overijsselse Delta – Marc Schipper

Marc Schipper benoemd bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Waterschap Drents Overijsselse Delta benoemt Marc Schipper tot Teammanager IT Infrastructuur.
Marc Schipper start op 1 juni 2022 bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). WDOD zorgt voor veilig wonen met water en voor voldoende en schoon water voor boeren, natuur, bedrijven en inwoners van stad en landelijk gebied. Het werkgebied strekt zich uit van Deventer naar Assen. Het is 255.105 hectare groot, telt circa 630.000 inwoners, verdeeld over 22 gemeenten. Het gebied kent 7.100 kilometer aan rivieren, kanalen weteringen en sloten, 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 370 gemalen, 1.980 stuwen, 1.020 kilometer aan dijken en kades. WDOD is gevestigd in Zwolle en telt 700 medewerkers.

In zijn functie als Teammanager IT Infrastructuur geeft Marc leiding aan het cluster IT Infrastructuur en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening van zijn unit. Daarnaast richt hij zich op procesmanagement, projectmanagement en leveranciersmanagement. Ook is hij betrokken bij de aanbestedings- en implementatietrajecten m.b.t. infrastructuur.

Hiervoor heeft Marc bij Evides gewerkt in de functies van Projectingenieur E&I en Manager Operations i.o. en vervolgens heeft hij bij Oasen IT managementfuncties met diverse teamsamenstellingen vervuld.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.