Arbeidsmarkt in zicht | Schaekel & Partners

Arbeidsmarkt in zicht: de 4-daagse werkweek

Schaekel & Partners volgt de arbeidsmarkt op de voet. Reden waarom wij Arbeidsmarkt In Zicht hebben ontwikkeld. Een regelmatig terugkerende peiling onder managers en directeuren over een specifiek thema dat op dat moment actueel is in de arbeidsmarkt.

Een recente peiling betrof de 4-daagse werkweek. Wat zijn de ervaringen van managers met een team of collega’s die 4 dagen per week gaan werken?

Werkgever de grote winnaar bij een 4-daagse werkweek


Deze peiling geeft aan dat het met de daling van de productiviteit wel meevalt als mensen i.p.v. 5 dagen, 4 dagen gaan werken. Maar liefst 75% van hen geeft aan dat de output minder daalt ten opzichte van de vermindering van het aantal uren. Een deel (31%) geeft zelfs aan dat helemaal geen teruggang in productiviteit valt waar te nemen. Wij vinden dit zeer opmerkelijk, kennelijk lijken dus zowel werkgever als werknemer hiervan te profiteren. Voor de werkgever dalen per saldo de kosten, zonder dat de output sterk terugvalt. De werknemer krijgt een betere werk-prive-balans, hoewel daar in veel gevallen inkomensachteruitgang tegenover staat. Het voordeel lijkt daarmee iets meer bij de werkgever te liggen. Bijkomstig neveneffect: de werkgever krijgt gratis ‘reservecapaciteit’ ter beschikking. Zonder dat er hoge kosten aan verbonden zijn, kan er bij pieken in werkaanbod een beroep worden gedaan op de bestaande bezetting (i.p.v. het inhuren van externen).

Toch verwacht 55% van de respondenten niet dat binnen 5 jaar de 4-daagse werkweek voor het grootste deel van de werkenden een feit is. Ruim 60% van de managers werkt overigens 5 dagen per week.

Verandert de betrokkenheid van mensen bij een 4-daagse werkweek? Het grootse deel (57%) geeft aan dat dit niet het geval is. Wel is er een duidelijke ondergrens: 3 dagen/week is de bodem. Daaronder wordt de verbondenheid snel minder. “Je mist veel van wat er gebeurt waardoor het risico ontstaat buitenstaander te worden. Dit is in niemands belang”, aldus een van de respondenten.

De conclusies van deze peiling zijn voor menig werkgever relevant. Ook waar het gaat om werken met externen. Hoeveel van hen zijn 5 dagen ingezet? Is dat kosten/baten wel verantwoord?

*De peiling telt 251 respondenten, zij zijn met name actief in de (zakelijke) dienstverlening.

Arbeidsmarkt in zicht | Schaekel & Partners
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.